ഞായറാഴ്ചകളിലെ വചനപ്രഘോഷണം മാനേജ്‌മെന്റ്‌ കാഴ്ചപ്പാടില്‍

- ഫാ. ജില്‍സണ്‍ ജോണ്‍ നെടുമരുതുംചാലില്‍ സി.എം.ഐ.

മാനേജ്‌മെന്റ്‌ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ ബൈബിള്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം. പുതിയ ഒരു ആത്മീയനിറവ്‌ സമ്മാനിക്കുന്ന ചിന്തകള്‍. യുവജനങ്ങളെയും പുതുമയ്ക്കുവേണ്ടി ദാഹിക്കുന വിശ്വാസികളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന വിചിന്തനങ്ങള്‍.

 ISBN 978-93-86069-20-7978-93-86069-20-7; പേജ്  700 (14x21.5 cm); വില  ₹470.00; പ്രകാശനം - 2015; പരിഷ്കരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ് - 2018


Sunday Homilies from Management Perspective - Fr Jilson John Nedumaruthumchalil CMI

A book that explains the Bible passages from a management perspective. Thoughts that give you a new spiritual awakening. Reflections that appeals to the youth as well as the faithful who look for variety.

 ISBN 978-93-86069-20-7978-93-86069-20-7; Pages  700 (14x21.5 cm); Price  ₹470.00; Year of Publication 2015; Revised Second Edition * 2018

Write a review

Please login or register to review

ഞായറാഴ്ചകളിലെ വചനപ്രഘോഷണം (Sunday Homilies from Management Perspective)

  • Brand: ST PAULS
  • Product Code: N007
  • Availability: 95
  • ₹470.00

  • Ex Tax: ₹470.00