വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന്‌ - നോര്‍മന്‍ വിന്‍സെന്‍റ് പീല്‍

മലയാളത്തില്‍ മോട്ടിവേഷന്‍ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പ്രളയത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പുസ്തകം. പ്രായോഗികതലത്തില്‍ ക്രിസ്തുമതം എന്തെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ജനപ്രീതി നേടി ഒമ്പതാം പതിപ്പിലേക്ക്.

ISBN 81-8091-095-4; പേജ്  200 (14x21.5 cm); വില  ₹130.00


Towards a Successful Life - Norman Vincent Peale

Here is the book that initiated the flow of motivational book in Malayalam. This book introduces what is Christianity in practical life. This popular book is now in the 9th print.

ISBN 81-8091-095-4; Pages  200 (14x21.5 cm); Price  ₹130.00

Write a review

Please login or register to review

വിജയകരമായ ജീവിതത്തിന്‌ (Power of positive thinking)

  • Brand: ST PAULS
  • Product Code: V009
  • Availability: 85
  • ₹150.00
  • ₹135.00

  • Ex Tax: ₹135.00