• വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വായനകള്‍
  • ധ്യാനചിന്തകള്‍
  • അനുദിന വിശുദ്ധര്‍

കുര്‍ബാനക്രമത്തിലെ വയനകള്‍ക്കനുസൃതം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ബൈബിള്‍ഡയറി

വ്യക്തിജീവിതത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും ആത്മീയ അഭിഷേകത്തിന്‍ ഉപയുക്തമായ വിശുദ്ധഗ്രന്ഥ വായനകളും വിചിന്തനങ്ങളും. . .

അജപാലകര്‍ക്കും അജഗണങ്ങള്‍ക്കും വചനം ധ്യാനിക്കുവാനും, വചനാനുസൃതമായി ജീവിക്കുവാനും  സഹായകമായ അമൂല്യഗ്രന്ഥം.


  • Scripture Readings
  • Reflections
  • Saint of the Day

Bible Diary prepared according to the Liturgical readings of the Syro-Malabar Rite

Write a review

Please login or register to review

തിരുവചനം - Hoy Word 2023 (Syro-Malabar Rite)

  • Brand: ST PAULS
  • Product Code: T002
  • Availability: In Stock
  • ₹200.00

  • Ex Tax: ₹200.00

Tags: തിരുവചനം, Hoy, Word, 2023, Syro, Malabar, Rite